top of page

נושא החיסונים אצל ילדים ותינוקות הוא נושא חם עם הרבה מטענים מצד אחד הרפואה המונעת שהכניסה סידרה של חיסונים לתינוקות החל מהחודש הראשון לחייהם. תקופה נוחה היות ורוב ההורים מגיעים לטיפות החלב לשקילה בדיקת התפתחות ועוד... מאידך קבוצה של הורים וגם מטפלים למינהם שמזהירים מפני חיסונים ותולים בהם תחלואים למינהם. נתקלתי בנושא ממש בתחילת דרכי כמטפלת כשהנכדי הגדול פיתח חום מאד גבוהה יום לאחר החיסון כשהיה בן חודשיים ואושפז ליומיים. שלא יהיה פה ספק אני בין אלה שמצדדים בחיסונים , אבל....מצד אחד החיסונים הם למען הילדים ולמען החברה, החיסונים הצליחו להוריד פלאים את רמת התחלואה במחלות מסויימות כמעט לאפס ולמנוע מהילדים תגובות ותופעות קשות בעקבות המחלות. מצד שני זרם הולך ומתגבר של הורים שמסרבים לחסן את ילדיהם כאידאולוגיה או כשמטפלים למינהם מפחידים הורים צעירים שנמצאים בין הפטיש לסדן, חושפים את ילדיהם למחלות ואת חברת הילדים בהם הם גדלים. לאחרונה עלתה שוב סוגיית השעלת בארץ בעקבות התפרצות המחלה שיכולה להיות מאד קשה לילדים הקטנים, שלא לדבר על אוכלוסיה מבוגרת .....וכאן אני רוצה לשתף אתכם מניסיוני, בשנים שאני מטפלת עברו אצלי למעלה מעשרים תינוקות שהיגיעו אלי עם אמהות מודאגות ומבולבלות כן לחסן לא לחסן מה לעשות?

כאן אייפק בא לעזרתי ולעזרת התינוק.

כפי שציינתי קודם זה התחיל עם הנכד שלי כשהתקרב מועד החיסון הבא ולאור מה שקרה בראשון ביקשתי לבדוק את הילד. הילד היה במצב טוב גם בריאותי וגם התפתחותי וכששאלתי במבחן שריר שאלה פשוטה האם נכון לילד לקבל את החיסון במועד שנקבע קיבלתי את התשובה לא, והמשכתי לשאול באותה דרך והגוף של נכדי הגיב לבעוד חודשיים , כמובן דחינו את החיסון והמשכתי לעקוב ולשאול ותמיד קיבלתי תשובה לתאריך המסויים, לא אלאה אתכם הילד קיבל את החיסון בתאריך שקיבלתי מהגוף והכל עבר חלק ללא בעיות. כפי שכתבתי מאז באותה דרך בדקתי למעלה מעשרים תינוקות עם אותה סוגיה כל ילד הגיב אחרת ותאריכים נקבעו לפי מה שקיבלנו לפעמים החיסונים התארכו עד גיל שנה וחצי ולפעמים פחות . כל התינוקות הללו חוסנו בזמן שקיבלנו בשאלה מהם.כולם עברו את החיסונים ללא כל תגובה של אי נוחות או חום לכל ילד התאים אחרת כנראה על פי התפתחות מערכת החיסון שלו , דבר פשוט כל כך חסך להורים מתח לילדים אי נוחות ולחברה ילדים מחוסנים אני יודעת שיהיו הרבה חילוקי דעות בעקבות מאמר זה וזה בסדר אבל  יש כלים לבדוק....תהיו לי בריאים! .

bottom of page