top of page

Reconnective Healing 

ריפוי בהתחברות מחדש באמצעות תדרים שהפכו נגישים לנו רק בשנים האחרונות. אנרגיה שמחברת אותנו מחדש למלאות של היקום ואל המהות של עצמנו כפי שאנו אמורים להיות. לא רק באמצעות מערך חדש של תדרי ריפוי, אלא יתכן שגם באמצעות רוחב פס חדש לגמרי. ריפוי היא חזרה לאיזון. כל אתגר בריאותי הוא שילוב של מצב גופני, נפשי, רוחני ורגשי (ומן הסתם עוד מצבים שאין לנו שמות עבורם). אנו פשוט מסווגים את המצב לפי מאפייניו הבולטים ביותר. ריפוי בהתחברות מחדש, אינו "מטפל" בבעיה ספציפית מסוימת. אדם החווה ריפוי בהתחברות מחדש, עובר חוויה ייחודית רק לו. לעתים קרובות הריפוי מתרחש בפגישה אחת בלבד ולפעמים דרוש זמן רב יותר. לדברי דר" אריק פרל: "אם התמזל מזלכם, הריפוי יתבטא בצורה שציפיתם לה. אם יש לכם מזל רב, הריפוי שלכם יתבטא בדרך שלא ציפיתם לה כלל , דרך אשר היקום תכנן במיוחד בשבילכם".הריפוי יכול להתבטא בכל צורה שהיא. הדרך הטובה ביותר לאפשר אותו היא להישאר במצב של המתנה ללא ציפיות .דר' אריק פרל שקיבל את המידע והידע על ה-recconective healing - הריפוי בהתחברות מחדש וכן תהליך ההתחברות מחדש ב-1993 הופנה בהתחלה אל ספר הידע: "מפתחות חנוך"- שנכתב ע"י ג'ג' הורטק.

 בתקשורספר זה שמכיל ידע רב ותובנות על האבולוציה של האור התקבל

 בשנת 1973 דרך ישות שקראה לעצמה אופנים חנוך וכן באמצאות מטטרון. בפרק 314 בתקשור של קריון משנת 2003 על ערך עצמי: "אנו מדברים כעת על המורים שהציגו ביום הזה [ד"ר אריק פרל ופגי פיניקס דוברו.] שניהם מאוהבים ברוח! שניהם כה ממוקדים במה שנתנו להם שהם כמעט ואינם עושים דבר מלבד ללמד. אדרת האלוהים עליהם, והם רואים את האנושות באופן שונה מכם. הם רואים את אלה להם ניתן לתת העשרה ויכולת. הם אינם שופטים אתכם, והם לא מביטים זה בזה בשיפוט. שכן הם מבינים את היושרה ואת כוונת הלב. וכך הוא שלא היה זה מקרה היום, ששני מרפאים עוצמתיים אלה באו

"[חד באותו חדר עם יאווי, מאסטר הפיתולים [ד"ר טוד אובוקייטיז

-Reconnection 

  - התחברות מחדש, הוא תהליך שמתבצע בשני מפגשים בהפרש של לילה או

שניים     והכוונה להביא את האדם אל החיבור ליקום והאנרגיה הקוסמית להעלאת התודעה לרמות גבוהות יותר וחיבור אל המהות שלנו, אל מטרת ומסע חיינו, חיבור מחדש מהמקום הטבוע בנו אל קורדינטות היקום אליו היינו מחוברים לפני עידן עידנים

המחבר בין שני הדברים שבכל אחד מהתהליכים זוכים במעט מהשני גם.י

bottom of page