top of page

המיפוי הראשון של האיריס נעשה בתחילת המאה ה-18 בהונגריה דבר שהיווה את התשתית של האירידולוגיה כפי שהיא ידועה היום

דרך התבוננות באיריס ובאישון של העין אפשר לראות את הנתונים המולדים של האדם

לכל אדם עין יחודית לו , זאת הסיבה שהיום משתמשים בתביעת עין גם לזיהוי

 

העיניים אינם רק ראי לנפש כפי שסברו  חכחמנו, האיריס היא מפה שבה משתקפים כל אברי הגוף ודרכה אפשר לבחון את המצב הפוטנציאלי של האדם

אפשר למזער את הבעיות שהיו מתעוררות עם הזמן  ע"י שינויי מתאים האורח החיים.

ההבדל בין אירידולוגיה וסקלרולוגיה

( באירידולוגיה אנחנו רואים גנטיקה, תכונות מולדות, מצבים כרוניים ופוטנציאל לעתיד ואילו בלובן העיון (סקלרולוגיה

ניתן להבחין בשינויים בריאותיים שמתחוללים בגוף עכשיו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

על אירידולוגיה וסקלרולוגיה

bottom of page